GÖNÜLLÜMÜZ OL

 

Gönüllülük; hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece finansal ve fiziksel değil, aynı zamanda bilgi, beceri ve kabiliyetlerinin tümünün seferber edilmesine gönüllülük denir. Gönüllü; içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidir. 

OKULLARDA ORMAN PROGRAMINA GÖNÜLLÜ OLARAK NASIL KATKI SAĞLARSINIZ?

Programımızda öğretmen ve öğrenciler çalışmaları gönüllülük esasına dayanmaktadır. Öğretmenler okul kaydı yaparak, öğrencileri ile çalışarak çalışmalarını sürdürürler.

Bunun dışında Programa destek vermek isterseniz bize aşağıdaki  iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz.

Üniversite öğrencileri ve her yaş grubundan gönüllümüz aşağıdaki başlıklarda destek verebilirler. 

Ofis Destek Gönüllüsü:

Ofis destek gönüllüleri, Ankara’daki Merkez Ofisimizde programın ofis faaliyetlerine yardımcı olan gönüllüdür. Programın yürütülürken ofis işleri; hazırlık ve planlama aşamalarında, uluslararası kaynakların çevirisi konusunda destek sağlayabilirler. Yetenekleri doğrultusunda (çeviri, programlama desteği vb.) vakıf çalışmalarına ofise gelmeden çevrimiçi olarak da destek verebilirler.

İletişim ve Sosyal Medya Destek Gönüllüsü: 

İletişim ve sosyal medya alanlarında ihtiyaç duyulan desteği veren gönüllülerdir. Okullarda Orman Programı çalışmalarının, duyurularının ve bilgilendirmelerinin sosyal medya aracılığıyla paylaşılması ve daha çok kişiye ulaşması için Vakfın sosyal medya hesabına bilgi ve becerileri ile destek olmak.

Tel: +90 312 222 12 90-99
Mobil: +90 530 555 35 94
E-mail:
 okullardaorman@turcev.org.tr