HAKKIMIZDA

Programın Vizyonu

Okullarda Orman Programının vizyonu; gezegenimizdeki ekosistemlerin kilit rolleri hakkında farkındalığınızı artırmak ve bilgi sağlamaktır. Pedagojik süreci sayesinde, ormanların yerine getirdiği kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal işlevleri üzerinde düşünmeye yardımcı olur. Bu başlıklar arasındaki ilişkiyi anlamak, insanların ormanlarla sürdürülebilir ilişkisini çalışırken çok önemlidir.

Programın Mizyonu

Okullarda Orman Programının misyonu; çocukların ormandan keyif alması, doğayı ve doğanın fonksiyonlarını anlaması için çocuklarla ormanları bir araya getirmektir. Doğal çevreyi; gerçek dünya, uygulamalı deneyimler ve mekana dayalı öğrenme yoluyla anlamayı hedefler.