SIKÇA SORULAN SORULAR

Programın hedef kitlesi kimlerdir?

Okullarda Orman Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, gönüllülük esasına dayanan çevre eğitim programıdır. Hedef kitlesi; Öğrenci, öğretmen, veli ve yerel çevreyi kapsar.

Doğal çevreyi; gerçek dünya, uygulamalı deneyimler ve mekana dayalı öğrenme yoluyla anlamayı hedefler.

Okullardan katılım payı alınmakta mıdır?

Programda herhangi bir katılım payı alınmamaktadır.

Programın uluslararası iş birlikleri ve çalışmaları nelerdir?

Program uluslararası düzeyde uygulanan bir çevre eğitim programıdır.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından 1999 yılında Norveç, İsveç ve Finlandiya'da "Forest School-Orman Okulu" olarak yürütülmeye başlanmıştır. 2000 yılının ilkbaharında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) ile işbirliği içinde dünya çapında uygulanmaya başlanmıştır. 

Bugün Okullarda Orman Programı, FEE tarafından Merkez Ofisi aracılığıyla uluslararası düzeyde 27 ülkede koordine edilmektedir. Program'a ülkemiz TÜRÇEV'in programlarından biri olarak 2004 yılında katılmıştır.

FEE’nin kampanya ve etkinlikleri programda uygulamaktadır.

Programa ilk kez katılacak olan okul kaydı nasıl yapılır?

www.okullardaorman.org.tr adresinden “kayıt” bölümünden yapılmaktadır. Kayıt öncesi “rehber” bölümünü dikkatle incelemenizi öneririz.

Kayıt yaptıran okullar her yıl kayıt yenilemeli midir?

Kayıt yenileme her yıl her okul için zorunludur. Okullar kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak bilgi güncellemelerini eğitim öğretim dönemi başında yapmalıdır.

En fazla kaç öğrenci ile orman timi oluşturulur?

Okul öncesi kademesinde tüm sınıf bir orman tim olarak alınabilir.İlkokul ve Ortaokulda 12-15 kişilik tim ile çalışmalar yapılmalıdır.

Orman timi için gönüllü sayısı fazla ise koordinatör öğretmenler birkaç tane orman timi oluşturulabilir.

En fazla kaç öğretmen ile program koordinasyon sağlanır?

En az 1, en fazla 5 öğretmen çalışmaları koordinasyon sağlar.

Program aşamaları nelerdir?

Kayıt Olma, Programı Yürütme (eyleme planı hazırlama ve etkinlikleri okulda yürütme), Başarı Sertifikası ve Bayrak Ödülü İçin Başvuruda Bulunma, Başarı Sertifikası ve Bayrak Ödülü Yenileme şeklindedir.

Aşamalarla ilgili ayrıntılı bilgi için Rehber” bölümünü inceleyiniz. 

Okullarda Orman Programı bayrak ödülü nasıl alınır?

2 yıl (programdan ayrılmadan üst üste 4 Dönem) çalışılan okullar başarı gösterirlerse, Orman Bayrağı almaya hak kazanırlar.

Aynı koşulda kayıtları devam eden okullarda da 2 yılda bir bayraklarını yenileyebilmektedirler. Aşamalarla ilgili ayrıntılı bilgi için Rehber” bölümünü inceleyiniz. 

Okullarda Orman Programı sertifikasyonu nasıl yapılmaktadır?

Okullarda Orman programı heryıl başarı ile çalışmalarını tamamlayan okulları, uluslararası geçerliliği olan "okul başarı sertifikası" ile ödüllendirmektedir. 

Ayrıca Ulusal düzeyde de  2 yıl (programdan ayrılmadan üst üste 4 Dönem) çalışılan okullar başarı gösterirlerse, Orman Bayrağı almaya hak kazanırlar.

Bayrak ve bayrak sertifikası ödülü 2 yıl sonunda verilir. 

 

Programla ilgili daha ayrıntılı kayıt bilgisi için REHBER bölümünü inceleyebilirsiniz.