Kaynakça

Okullarda Orman Programı kapsamında bir eğitim öğretim yılında koordinatör öğretmenler aşağıdaki başlıklardan çalışmaları için kaynak sağlayabilirler.

Aşağıdaki başlıklardan; programın broşür, logo, eylem planı ve rapor hazırlama, örnek eylem planı ve yıl sonu raporu, seçtikleri temalara göre etkinliklerde kullanabilecekleri örnek çalışmalar ve bilgilere erişebilirsiniz. 

Başlıklar içerisinde ilgili belgeler yer almaktadır. Başlıklara tıklayarak içeriklerine erişebilirsiniz. 

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı güncel teması "Orman ve İklim Değişikliği" olarak belirlenmiştir.

İlk kez kayıt olan veya programa devam edip kayıt yenileyecek tüm okullarımız "Orman ve İklim Değişikliği" konusunu çalışmak zorundadır.  

Okullar, isterlerse "Orman ve İklim Değişikliği" konusunun yanında diğer temaları da çalışabilirler. 

Eylem planında aşağıdaki başlıkların öğrencilere kazandırılması hedeflenmelidir:

  • İklim nedir? Sera Etkisi Nedir? 
  • İklimi korumak için eylemler neler olmalıdır? ( İnsan odaklı eylemler nelerdir? : Atık azaltma, Hareket et, Fidan dik, Az tüket vs gibi )
  • İklim değişikliği ile ilgili Dünya'da neler oluyor?
  • İklim Değişikliğinin neden olduğu afetler ve etkileri nelerdir?
  • Ormanlar ve iklim ilişkisini kurma. (Orman yangınları ve iklim değişikliği)
  • Ahşap kullanımı iklime nasıl katkıda bulunur?
  • İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri.
  • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kentler.
  • İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri.

İklim değişikliği konusunda Okullarda Orman Programı dokümanı; "iklim makinesi" kitapçığından faydalanabilirsiniz.

Kaynaklar için tıklayınız. 

Örnek etkinlikler için tıklayınız.